“Lugedes inseneriks! Kirjanduse ja inseneeria lõimimine”.

14. dets 2022 Tartu Loodusmajas, täpsem info ja registreerimine https://forms.gle/YZR5u6KYZuNrynYa6

17. dets 2022 Tallinnas, täpsem info ja registreerimine: https://forms.gle/psKTr2jPwZ6G48Ak9

Koolituse eesmärgiks on tutvustada kirjanduse ja inseneeria lõimimise lähenemist, saada teadmisi lihtsate masinate ehk lihtmehhanismide kohta, saada läbi praktilise tegevuse oskused kirjanduse ja inseneeria lõimitud tunni läbiviimiseks. Lähenemise eesmärgiks on arendada õpilastes insenerimõtlemise oskusi – oskust tuvastada kliendi probleem, leida kliendile sobiv lahendus, luua prototüüp, testida prototüüpi, jagada ja saada tagasisidet. Insenerimõtlemine on süstemaatiline loomingulise tegevuse elementidega tehniline mõtlemine. Insenerimõtlemise arendamiseks ja praktiliste tööde tegemiseks leiavad õpilased kliendid kirjandusteose tegelaste näol. Lähenemine autorid on Novel Engineering from Tufts Center for Engineering Education and Outreach teadlased (www.novelengineering.org).

Koolituse sihtrühmaks on loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huvihariduse – ja tegevuse juhendajad või õpetajad ja organisatsioonide juhid.

Toimunud koolitused

19. veeburar 2021. 10.00 – 16.15

Matemaatika- ja füüsikaalased mängud LEGO klotsidega LTT ringitunnis.

Võimalus osaleda Võrus, Nuti-Võluri õppeklassis või läbi Zoom keskkonna virtuaalselt.

Koolitus on LTT huviringide juhendajatele TASUTA. Toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit.

2.-30. november 2021

Veebipõhise programmeerimiskeskkonna Open Roberta Lab-i tutvustav veebikoolitus (EV3 simulatsioonikeskkonda kasutades)

Koolituse käigus õpivad osalejad kasutama Open Roberta Lab keskkonda, lahendama erineva raskusastmega ülesandeid, koostama ise ülesandeid. Lisaks tutvume koolituse käigus kevadel toimunud virtuaalse võistlusega ning seal lahendatud ülesannetega (https://sites.google.com/tovl.edu.ee/robootika/turniir).
Koolitusel saadud materjalid ja ülesanded on kasutatavad huviringis/tunnis õpilastele programmeerimist õpetades.

Sihtgrupp: LTT valdkonna huvihariduse- ja huvitegevuse pakkujad/juhendajad.

Koolituse kava:
Koolitus toimub neljal järjestikusel nädalal (2.-30. nov 2020). Igal nädalal toimub 1,5 tunnine veebipõhine tund Zoom keskkonnas, mille link saadetakse registreerinutele e-postkasti.
Veebitunnid toimuvad 3.11, 10.11, 17.11 ja 24.11 kell 19.00-20.30. Veebitunni eesmärgiks on toetada koolitusel osalejaid keskkonnaga tutvumisel ning ülesannete lahendamisel.

Koolituse maht: 8×45 min veebipõhiseid kontakttunde ja 2×45 min iseseisvat tööd.
Koolitusel läbimise kohta väljastatakse tõend.

Koolitust rahastab Eesti Teadushuvihariduse Liit.

Info: Triinu Grossmann, MTÜ Nuti-Võlur, tel 56222872, nutivolur@gmail.com, nutivolur.ee

23. oktoober

Teadushuvi huviringide ringide juhendajate koolitus.

Koolituse eesmärgiks on tutvustada LTT valdkonna huviringide läbiviimiseks loodud näidisõppekavasid ja õppematerjale, et lihtsustada uute teadushuvi huviringide käivitamist ja tõsta olemasolevate huviringide kvaliteeti. Lisaks toimub praktiline arutelu. Pikemas perspektiivis on eesmärgiks arendada teadushuvi huvihariduse ja -tegevuse pakkujate koostööd siin piirkonnas ning laiendada noorte jaoks võimalusi LTT valdkonna huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks.

Koolituse päevakava:
9.00-10.30 TeaMe+ programmi raames valminud näidisõppekavade ja materjalide tutvustus (Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur)
10.30-10.45 kohvipaus
10.45-12.15 Huviringi A ja O. Mida võiks teada nii kogenud teadushuviringi juhendaja kui ka algaja? Mis muudab teadushuviringi kvaliteetseks? Võtame kasutusele teadmisi testiva mängu ning tuletame üheskoos meelde või saame teada teadushuviringi juhendamise tugitalad (koolitaja Tormi Kotkas, Eesti Teadusagentuur)
12.15-12.45 toekas kohvipaus
12.45-14.15 Novel Engineering töötuba MTÜ Nuti-Võlurilt.
14.15-14.30 koolituspäeva kokkuvõte, kogemuste jagamine, küsimused, edasised plaanid.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi, koolituse läbinutele väljastatakse tõend.
Osalejate arv – 12 in.
Koolituse korraldaja MTÜ Nuti-Võlur.
Toimumise aeg: 23. okt 2020
Toimumise koht: MTÜ Nuti-Võluri õppeklass, Vabaduse 14, Võru

Koolitust rahastab MTÜ Nuti-Võlur ja Võrumaa Informaatika ainesektsioon (HTM).

Registreeri end koolitusele siit

26. september 2020

Liiklusteemaliste mattide koolitus. Lisainfo ja registreerimine koolitusele siit

19. september 2020. Kuue klotsi mänguminutid, esimese ja teise taseme koolitused.