TULEMAS

Level 1 ja 2 koolitused Võrus

Laupäeval, 27. aprillil 2024 Nuti-Võluri õppeklassis! Sind ootab neli tundi tihedat ja mängulist aega, tõend läbimise kohta ja väärt materjal edasiseks kasutamiseks! Lisaks kohvipaus ja lõunaamps.
Oled väga oodatud!

PlayBox on lähenemine, mis toetab sarnaselt 6Kga üldoskuste arengut läbi põnevate ja mänguliste tegevuste. Vahe kahe lähenemise puhul on selles, et 6K puhul on meil kasutada vaid kuus 2×4 DUPLO klotsi, aga MäguKastis saame kasutada olemasolevad DUPLO ja/või LEGO klotse. Olenevalt meie laste vanusest.

Registreerimine: https://www.6kminutid.ee/playbox

TOIMUNUD KOOLITUSED

PlayBox Level 1 ja 2 koolitused Võrus

Pühapäeval, 25. veebruaril 2024 Nuti-Võluri õppeklassis! Sind ootab neli tundi tihedat ja mängulist aega, tõend läbimise kohta ja väärt materjal edasiseks kasutamiseks! Lisaks kohvipaus ja lõunaamps.
Oled väga oodatud!

Koolituse info ja registreerimine: https://www.6kminutid.ee/koolitused


Koolituspäev Tartus 16.09.2023 kell 10.00-18.00 ” Scratch mängude programmeerimine ja juhtimine EV3 robotiga” (8 ak/h). Koolitaja Triinu Grossmann.

Koolituse info:

Registreerimine on avatud 13. sept südaööni. 14. sept kinnitame koolituse toimumise või mittetoimumise.

Koolituspäev toimub, kui osaleb vähemalt 10 inimest. Registreeringut saab tühistada 13. septembrini. Hiljem tühistades esitatakse osalejale arve summas 70 eurot.

Koolituse eesmärgiks anda osalejatele oskused, kuidas programmeerida Scratch keskkonnas mänge, kuidas ühendada keskkond LEGO MINDSTORM EV3 robootikakomplektiga ning kuidas juhtida mängu nimetatud roboti anduritega. Koolituspäeval osalemine oma arvutiga. Robootikavahendid koolitaja poolt. Koolituse läbinutele väljastab MTÜ Nuti-Võlur vastava tõendi.

Koolituse sihtrühmaks on LTT valdkonna huvihariduse – ja tegevuse juhendajad või õpetajad ja organisatsioonide juhid.

Lõpetamise tingimused: osavõtt koolitusest, praktiliste tööde sooritamine.

Koolitus toimub Tartu Descartes’i Koolis, Anne 65, Tartu.

Koolituse päevakava: 

9.30-10.00 kogunemine 

10.00-11.30 I osa. 

11.45-13.15 II osa.

Lõuna 1 h. Lõunasöögi organiseerib ja selle eest tasub osaleja.

14.15-15.45 III osa. 

Kohvipaus 15 min. 

16.00-17.30 IV osa. 

17.30-18.00 kokkuvõte, tagasiside ja lõpetamine  

Koolitus on osalejatele tasuta. Koolituse läbiviimist/osalemist toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit ja Haridus-ja Teadusministeerium.


Koolituspäevad Tamsalus 3. ja 4. juunil 2023

Registreerimine on avatud 29. mai südaööni. 30. mail kinnitame koolituse toimumise või mittetoimumise.

Koolituspäev toimub, kui osaleb vähemalt 10 inimest. Registreeringut saab tühistada 29. maini. Hiljem tühistades esitatakse osalejale arve summas 70 eurot.

3. juuni kell 10.00-17.00 “Studio 2.0 programmi kasutamine LEGO mudelite disainimiseks” (8 ak/h). Koolitaja Liia Tammes. Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele oskused, kuidas kasutada StuidIO programmi, et luua oma LEGO ehitiste kohta juhendeid. Juhendite koostamine aitab rikastada robootikatunde. Vaatame, kuidas importida erinevate komplektide klotse programmi, kuidas neid mudelisse asetada nii, et juhend pärast loogiline oleks ning kuidas luua juhend, mis on hästi loetav. Koolituse käigus loome ka 4 uut mudelit Lego Spike Essentialile ning teeme ühistööna nende kohta juhendid, mida  osalejad saavad kasutada oma tundides.  Koolituspäeval osalemine oma arvutiga, kuhu on installeeritud viimane versioon StudIO tarkvarast https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page Robootikavahendid koolitaja poolt. Koolituse läbinutele väljastab MTÜ Nukutuba vastava tõendi.

4. juuni kell 10.00-17.00 ” Scratch mängude programmeerimine ja juhtimine EV3 robotiga” (8 ak/h). Koolitaja Triinu Grossmann. Koolituse eesmärgiks anda osalejatele oskused, kuidas programmeerida Scratch keskkonnas mänge, kuidas ühendada keskkond LEGO MINDSTORM EV3 robootikakomplektiga ning kuidas juhtida mängu nimetatud roboti anduritega. Koolituspäeval osalemine oma arvutiga. Robootikavahendid koolitaja poolt. Koolituse läbinutele väljastab MTÜ Nuti-Võlur vastava tõendi.

Koolituse sihtrühmaks on LTT valdkonna huvihariduse – ja tegevuse juhendajad või õpetajad ja organisatsioonide juhid.

Lõpetamise tingimused: osavõtt koolitusest, praktiliste tööde kaasa tegemine.

Koolitus toimub Laululinnu külalistemajas,  mis asub Tallinnast 100 km, Tartust 110 km, Rakverest 25 km ja Tamsalust 4 kilomeetri kaugusel Järvajõe külas.

Koolitus on osalejatele tasuta. Koolituse läbiviimist toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit.

Koolituse toitlustuse ja ööbimise eest tasub osaleja ise otse teenuse pakkujale Laululinnu külalistemajale.


“Lugedes inseneriks! Kirjanduse ja inseneeria lõimimine”

14. dets 2022 Tartu Loodusmajas, täpsem info ja registreerimine https://forms.gle/YZR5u6KYZuNrynYa6

17. dets 2022 Tallinnas, täpsem info ja registreerimine: https://forms.gle/psKTr2jPwZ6G48Ak9

Koolituse eesmärgiks on tutvustada kirjanduse ja inseneeria lõimimise lähenemist, saada teadmisi lihtsate masinate ehk lihtmehhanismide kohta, saada läbi praktilise tegevuse oskused kirjanduse ja inseneeria lõimitud tunni läbiviimiseks. Lähenemise eesmärgiks on arendada õpilastes insenerimõtlemise oskusi – oskust tuvastada kliendi probleem, leida kliendile sobiv lahendus, luua prototüüp, testida prototüüpi, jagada ja saada tagasisidet. Insenerimõtlemine on süstemaatiline loomingulise tegevuse elementidega tehniline mõtlemine. Insenerimõtlemise arendamiseks ja praktiliste tööde tegemiseks leiavad õpilased kliendid kirjandusteose tegelaste näol. Lähenemine autorid on Novel Engineering from Tufts Center for Engineering Education and Outreach teadlased (www.novelengineering.org).

Koolituse sihtrühmaks on loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huvihariduse – ja tegevuse juhendajad või õpetajad ja organisatsioonide juhid.

19. veeburar 2021. 10.00 – 16.15

Matemaatika- ja füüsikaalased mängud LEGO klotsidega LTT ringitunnis.

Võimalus osaleda Võrus, Nuti-Võluri õppeklassis või läbi Zoom keskkonna virtuaalselt.

Koolitus on LTT huviringide juhendajatele TASUTA. Toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit.

2.-30. november 2021

Veebipõhise programmeerimiskeskkonna Open Roberta Lab-i tutvustav veebikoolitus (EV3 simulatsioonikeskkonda kasutades)

Koolituse käigus õpivad osalejad kasutama Open Roberta Lab keskkonda, lahendama erineva raskusastmega ülesandeid, koostama ise ülesandeid. Lisaks tutvume koolituse käigus kevadel toimunud virtuaalse võistlusega ning seal lahendatud ülesannetega (https://sites.google.com/tovl.edu.ee/robootika/turniir).
Koolitusel saadud materjalid ja ülesanded on kasutatavad huviringis/tunnis õpilastele programmeerimist õpetades.

Sihtgrupp: LTT valdkonna huvihariduse- ja huvitegevuse pakkujad/juhendajad.

Koolituse kava:
Koolitus toimub neljal järjestikusel nädalal (2.-30. nov 2020). Igal nädalal toimub 1,5 tunnine veebipõhine tund Zoom keskkonnas, mille link saadetakse registreerinutele e-postkasti.
Veebitunnid toimuvad 3.11, 10.11, 17.11 ja 24.11 kell 19.00-20.30. Veebitunni eesmärgiks on toetada koolitusel osalejaid keskkonnaga tutvumisel ning ülesannete lahendamisel.

Koolituse maht: 8×45 min veebipõhiseid kontakttunde ja 2×45 min iseseisvat tööd.
Koolitusel läbimise kohta väljastatakse tõend.

Koolitust rahastab Eesti Teadushuvihariduse Liit.

Info: Triinu Grossmann, MTÜ Nuti-Võlur, tel 56222872, nutivolur@gmail.com, nutivolur.ee

23. oktoober

Teadushuvi huviringide ringide juhendajate koolitus.

Koolituse eesmärgiks on tutvustada LTT valdkonna huviringide läbiviimiseks loodud näidisõppekavasid ja õppematerjale, et lihtsustada uute teadushuvi huviringide käivitamist ja tõsta olemasolevate huviringide kvaliteeti. Lisaks toimub praktiline arutelu. Pikemas perspektiivis on eesmärgiks arendada teadushuvi huvihariduse ja -tegevuse pakkujate koostööd siin piirkonnas ning laiendada noorte jaoks võimalusi LTT valdkonna huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks.

Koolituse päevakava:
9.00-10.30 TeaMe+ programmi raames valminud näidisõppekavade ja materjalide tutvustus (Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur)
10.30-10.45 kohvipaus
10.45-12.15 Huviringi A ja O. Mida võiks teada nii kogenud teadushuviringi juhendaja kui ka algaja? Mis muudab teadushuviringi kvaliteetseks? Võtame kasutusele teadmisi testiva mängu ning tuletame üheskoos meelde või saame teada teadushuviringi juhendamise tugitalad (koolitaja Tormi Kotkas, Eesti Teadusagentuur)
12.15-12.45 toekas kohvipaus
12.45-14.15 Novel Engineering töötuba MTÜ Nuti-Võlurilt.
14.15-14.30 koolituspäeva kokkuvõte, kogemuste jagamine, küsimused, edasised plaanid.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi, koolituse läbinutele väljastatakse tõend.
Osalejate arv – 12 in.
Koolituse korraldaja MTÜ Nuti-Võlur.
Toimumise aeg: 23. okt 2020
Toimumise koht: MTÜ Nuti-Võluri õppeklass, Vabaduse 14, Võru

Koolitust rahastab MTÜ Nuti-Võlur ja Võrumaa Informaatika ainesektsioon (HTM).

Registreeri end koolitusele siit

26. september 2020

Liiklusteemaliste mattide koolitus. Lisainfo ja registreerimine koolitusele siit

19. september 2020. Kuue klotsi mänguminutid, esimese ja teise taseme koolitused.