Children must master the language of things, before they can master the language of words. (Selleks,et lapsed õpiksid kasutama sõnade keelt, peavad nad enne õppima kasutama asjade keelt.)

Fredrich Froebel, 1895

Kuue klotsi mänguminutid ehk Lego Six Bricks on alguse saanud Lõuna-Aafrika Vabariigis asuvast mittetulunduslikust organisatsioonist Care for Education (CfE). Metoodika põhineb juhendatud mängul, mille eesmärgiks on muuta õppimine mängulisemaks kasutades praktilises tegutsemises LEGO DUPLO klotse.

Millal kasutada?

  • Teema või päeva või lõpus kokkuvõtte tegemiseks ning lõõgastumiseks.
  • Esimese õppetegevusena hommikul, et aju stimuleerida ning ennast õppimiseks valmis seada.
  • Pärast pausi, et rahuneda, taas süveneda ning tähelepanu koondada.
  • Ajule puhkepausiks koolipäeva jooksul – peatada korraks õppetöö, et läbi mängu taas aju ergutada.
  • Ajutreeninguna, et arendada nt töömälu, mõtlemist jne.
  • Motivaatorina, et koondada tähelepanu tunni teemale.
  • Millal iganes päeva jooksul, et läbi käelise tegevuse arendada õpioskusi.
  • Millal iganes päeva jooksul, et läbi käelise tegevuse ja silma- ning käe koostöös aru saada mõistetest ja uutest õpitud teadmistest.
  • Millal iganes päeva jooksul, et lahendada mõni probleem või demonstreerida mõnda ideed.
  • Kui lapsed on lõpetanud oma eesmärgistatud ülesanded, võivad nad ehitada enda lõbuks või õpitu kinnistamiseks.