MTÜ Nuti-Võlur on asutatud 28. juulil 2016. a. Meie meeskonna eesmärgiks on tekitada ja hoida huvi robootika, programmeerimise ja IKT vastu. Viime läbi huviringe, korraldame üritusi ning koolitusi. Meie meeskonna võlurid on Triinu Grossmann, Jaana Kõvatu, Egle Kõva. Meiega koos võluvad imelisi asju ja hetki teadusringi juhendaja Eva Heliste ja disainer Mairi Lokk (Lamaalma OÜ).

Triinu Grossmann

Esimese roboti ehitasin ja programmeerisin aastal 2008. Olin siis Haanja Koolis informaatika õpetaja. Robootikamaailma avas tol ajal meie jaoks HITSA Tiigrihüppe programm ning MTÜ Robootika eestvedajad olid igati abiks ja toeks robotite kasutusele võtmisel ja õpetajate koolitamisel. Robootika kaudu leidsin endale kaks maailma parimat sõpra, kellega koos 2016. aastal korraldasime I Võrumaa robootikapäeva ja seejärel, nagu võluväel, asutasime MTÜ Nuti-Võluri. 2019. aasta suvel asutasin ka ettevõtte nimega Roborinth, mis disainib ja toodab robootika õppeväljakuid- ja matte. Nii ongi juba mõnda aega kõik keerelnud ümber robootika õpetamise ja Nuti-Võluri ja Roborinth-i ning see on olnud äärmiselt tore ja rõõmus aeg.

Jaana Kõvatu

Robootikaga sain sõbraks aastal 2014, kui peale HITSA ProgeTiigri suvekoolis osalemist Triinuga tuttavaks sain ja julgesin koolis olnud robotid koos lastega õppides endale armsaks teha. Peale seda on robootika ja LEGO klotsid osa minu igapäevelust.

Meie meeskonnas on tööd väga kenasti üksteise vahel jaotunud. Kui Triinu tegeleb eelkõige robootikaringide ja robootikaalaste koolituste läbiviimisega, siis minu kireks on õpetajate ja täiskasvanute koolitamine. Põhjuse võib leida minu haridustehnoloogi taustast. Asusin haridustehnoloogina tööle aastal 2012, kui olin lõpetanud 72 tundi kestnud Tallinna Ülikooli ja BCS Koolituse täiendkoolituse ning paar aastat hiljem asusin Tartu Ülikooli samuti just samale erialale õppima.

Haridustehnoloogina pean oluliseks, et valitseks tasakaal ekraanikasutuse ja päriselt (ilma ekraanita) mängimise vahel. Tean päris kindlasti, et mängimiseks ei ole kunagi keegi liiga vana ja eriti tore on mängida juhendatud mängu Lego koltsidega! #kuueklotsimänguminutid

Mängides on laps alati oma keskmisest vanusest ees, oma tavapärastest käitumistest kõrgemal; mängides oleks ta endast justku peajagu pikem. Mäng, sarnaselt suurendusklaasi fookuses olevaga, sisaldab endas tihendatud kujul kõiki arenguvõimalusi; mängides püüab laps mõneti nagu sooritada hüpet üle oma tavakäitumise taseme” (Võgotski 1933).