Programmeerimise ringis õpitakse looma mänge graafilises programmeerimise keskkonnas Scratch. Eelteadmised ei ole vajalikud. Sobib noortele vanuses 7-10.

Scratch on üle maailma noorte seas populaarne keskkond, kus saab selgeks programmeerimise põhitõed, saab olla loominguline ja jagada oma lahendusi teistega. Samuti on võimalus uurida teiste loodud mängude koode ning seeläbi arendada oma oskusi.