Too suvevaheaja päevadesse põnevust!

Sisusta suvi nutikalt!

Laagrites õpime koostöös lahendama probleeme läbi mänguliste ülesannete. Kõik ülesanded on lõimitud mitme ainevaldkonna vahel. Peamiselt kasutataks  probleemipõhist ja disainipõhist õpet, mis võimaldavad tegutseda individuaalsetest huvidest lähtudes ning toetavad osalejate sisemist motivatsiooni. Robootikalaagrite üldjuhul kahel esimesel päeval lahendatakse ülesandeid erinevatel robootika mattidel (liiklusohutuse teemaline matt, tuleohutuse teemaline matt) ja väljakutel (labürint, mäkketõus, sumo), kus tähtsal kohal on käed-külge tegevus, katsetamine ja katse tulemusest lähtudes ehituse ja programmi täiendamine. Kolmandal päeval ehitavad õppijad oma peast erinevaid roboteid nende endi poolt ja ühiselt valitud teemal.

Robotite ehitamine ja programmeerimine arendab kognitiivsed oskusi, milleks on funktsionaalne lugemisoskus (juhendi lugemine), matemaatiline kirjaoskus (programmeerimise algoritm, muutujad) ja probleemilahendusoskus,  ruumilist mõtlemist (ehitusjuhendist aru saamine) ja loogilist mõtlemist. Ainevaldkondadest saavad kõige enam puudutatud tehnoloogia ja loodusained, areneb LTT-kirjaoskus (loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia kirjaoskus).

Laagri lõpus esitame viimasel päeval valminud töid lastevanematele. Varasematel aastatel on näiteks ehitatud sportivaid roboteid, unistuste lastelinna, keskkonnasõbralikku linna jne, mille käigus rakendatakse varasemalt õpitud teadmisi ja oskusi ning saadakse juurde uusi.

Teaduslaagrites teeme erinevaid katseid koduste vahenditega. Lahendame Rakett69 ülesandeid.

Kõik kolm päeva saavad õppijad veeta mõnusalt aega koos teiste toredate robootika- ja teadushuvilistega, mis on oluline ka noorte vaimse tervise seisukohalt.

2023. aasta suvel toimuvad laagrid leiab alamenüüs – Laagrid 2023.