Nuti-Võluri laagrisuvi 2023

Sel suvel ootame teid Rakett69 laagritesse, teadushuvi õpipäevadele ja robootikalaagrisse. Kokku avame kuus laagrit ja loodame, et leiate endale sobiva teema ning aja! Kohtumiseni!

Nuti-Võlur laagrisuvi 2023

Tule Rakett69 laagrisse!

Kuidas luua lastes tahtmist õppida? Anda neile võimalus õpikute ja vihikute asemel
avastada maailma, luues oma kätega teadust. Just see ongi Rakett69 õpihuvilaager! Uus hooaeg ja uued ülesanded! Ootame 3.-9. klassi õpilasi.

9.-11. juunil Rakett 69 I laager Võru Nuti-Võluris. Reedel kell 15.00-19.00, laupäeval ja pühapäeval 10.00-14.00. Toitlustuseta, 69 eurot. Registreerimine avatud kuni 2. juuni.

28.-30. juunil Rakett 69 II laager Võrus Nuti-Võluris. Laagripäevad kell 10.00-16.00. Toitlustusega, 85 eurot. Registreerimine avatud kuni 21.06.

1.-3. augustil Rakett 69 III laager Võrus Nuti-Võluris. Laagripäevad kell 10.00-16.00. Toitlustusega, 85 eurot. Registreerimine avatud kuni 27.07

8.-10. augustil Rakett 69 IV laager Võrus Nuti-Võluris. Laagripäevad kell 10.00-16.00. Toitlustusega, 85 eurot. Registreerimine avatud kuni 1.08

Kohti kõigidesse laagritesse on kuni16. Laager toimub, kui osaleb vähemalt 12 last.

MIS?
Rakett69 õpihuvilaager on menukal telesaatel põhinev teaduslaager – meeskondades
lahendatakse teaduspõhiseid ülesandeid, mis nõuavad nii reaal- kui ka loodusainetest
õpitud teadmiste rakendamist reaalses elus.
Laagri jooksul kombineerime teaduse mänguliste võistlustega, luues lastele
keskkonna, milles arenevad nii nende teadmised, kommunikatsioonioskused kui ka
probleemide lahendamise osavus. Programmi esmane eesmärk on tõsta lastes huvi
reaalteaduste vastu ning kasvatada nende meeskonnatööoskusi.
KUIDAS?
Meeskondadele esitatakse ühe päeva jooksul kaks mängulist ülesannet ja võetakse
mõõtu ühes duellis. Võistlusmomendi loob ülesannete lahendamise tulemustel põhinev
paremusjärjestus. Üheskoos ehitatakse paate, läbitakse peegellabürinte, saadetakse
salasõnumeid ja muud põnevat.

Tule teadushuvi õpipäevadele!

24.-26. juulil Teadushuvi õpipäevad Nuti-Võluris, 9-14-aastastele, kohti 16. Registreerimine avatud vabade kohtade olemasoluni. Laagrikoha maksumus 105 eurot, millest lapsevanema omaosalus 45 eurot. Teadushuvi õpipäevade läbiviimist/osalemist toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Teemad: I päev “Inseneeria ja kirjandus”,  II päev “Elektroonika”, III päev “Robootika, programmeerimine ja füüsika”. Täpsema info leiab registreerimise vormist.

MIKS?

Teadushuvi õpipäevadel lõimine läbi mänguliste ja praktiliste ülesannete koolis õpitud loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogiva valdkonna  teadmisi ja oskusi ning tekitame ja hoiame huvi valdkonna vastu.

Tule robootikalaagrisse!

22.-24. augustil Robootikalaager Nuti-Võluris, 7-9-aastastele, kohti 12. Registreerimine avatud vabade kohtade olemasoluni. Laagri kohatasu 110 eurot.

Teemad: I päev “Väljakutsed robootika õppeväljakutel”, II päev “Väljakutsed robootika õppemattidel”, III päev “Mina olen lahenduste leidja”. Täpsema info leiab registreerimise vormist.

MIKS!

Iga päev lahendame erinevaid väljakutseid ning selle käigus õpime juurde uusi teadmisi ja oskusi ning rakendame juba varem õpitut. Ülesanded on mängulised ja kaasahaaravad. Väike grupp annab võimaluse arvestada iga lapsega soovide ja oskustega, õpetaja saab olla piisavalt toeks ning luua mõnusa kogemus kõigile laagrilistele.

Pilte meie tegemistest ja klassiruumist: